Asociatia Persoanelor cu Endometrioza

 

Scopul nostru asa cum vedeti mai jos este crearea unui program national de sanatate dedicat endometriozei si adenomiozei. Totodata, imi doresc sa obtin donatii pentru a ajuta financiar, cu o parte din bani, pe cale care nu-si permit costurile unei operatii la privat, care stim cu toti cat de mult costa. 

Este o asociatie pe care o voi gestiona online, atat cat pot si imi permite timpul. Ideea de asociatie o am de mult, insa abia acum am reusit sa o implementez. Veti afla mai multe detalii despre organizare si alte aspecte, in functie de cum le definitivez. 

Capitolul II – SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI

Articolul 7

(I) ASOCIATIA PERSOANELOR CU ENDOMETRIOZA are drept scop crearea unui program de sanatate dedicat endometriozei si adenomiozei, precum si cresterea gradului de constientizare a endometriozei si adenomiozei în randul populatiei, în general, si a cadrelor medicale prin diverse activitati de informare si educare.

ASOCIATIA PERSOANELOR CU ENDOMETRIOZA mai are drept scop asigurarea respectării drepturi lor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, prevăzute în Constituţie, Carta internaţională a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drepturilor copilului şi în Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene.

(2) Obiectivele Asociatiei sunt :

-sustinerea activitatii de prevenire si de combatere a endometriozei si adenomiozei;
-organizarea si desfasurarea unor actiuni, activitati cu scop umanitar in vederea colectarii de fonduri banesti precum si de materiale, alimente, imbracaminte etc., necesare realizarii scopului Asociatiei;
-promovarea ideii de implicare, responsabilitate si voluntariat in comunitate, sustinerea ideii de solidaritate umana;
-strangerea de fonduri pentru ajutorul femeilor bolnave de endometriozasi adenomioza;
-socializarea, interactionarea cu persoane fizice sau juridice pentru a realiza proiectele propuse, pentru ca femeile bolnave sa poata beneficia de cele mai bune servicii socio-medicale;
-acordarea sprijinului si asistentei de specialitate;
-organizarea de reuniuni, conferinte, simpozioane, expozitii, competitii in domeniul medical st participarea la astfel de manifestari in tara si strainatate;
-derularea de programe educationale si de informare/constientizare a problemelor de sanatate;
-colaborarea in vederea punerii în aplicare a scopului cu alte organizatii similare, cu orice entitate non-profit, institutie, organizatie sau cu orice alta persoana fizica sau juridica, pentru îndeplinirea scopului Asociatiei;
(3) Principalele activitati ale ASOCIATIEI PERSOANELOR CU ENDOMETRIOZA pentru realizarea scopului declarat sunt:
Colaborarea si încheierea de acorduri si/sau parteneriate cu organe, institutii si organizatii autonome sau de stat, regionale sau locale;
lncheierea de contracte si/sau acorduri de colaborare, in vederea atingerii scopului si îndeplinirii obiectivelor;
Administreaza si gestioneaza patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale si se preocupa pentru dezvoltarea si modernizarea lui;
Activitati precum vizite de studiu, schimb de experienta si ele bune practici, dezvoltarea retelelor si parteneriatelor care vizează sanatatea ;
Activitati inovatoare, interregionale si transnationale în vederea îmbunătătirii competentelor sociale si profesionale în domeniul sanatatii;
Colaborarea cu alte asociaţii şi instituţii cu interese comune;
Acordarea de sprijin financiar sau material femeilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
Realizarea si editarea de ca1ti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative;
Activităţi de publicitate şi promovare a asociaţiei şi a obiectivelor, precum şi a activităţilor derulate şi rezultatelor obţinute în cadrul acesteia;
Asigurarea unei prezenţe active a Asociaţiei în mass-media, inclusiv prin editarea unor publicaţii proprii;
Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate;
Furnizarea serviciilor de ocupare, precum informare si consiliere profesională, asistentă, rnentorat, tutorat, orientare profesională, consiliere psihologică si consiliere psihiatrică.
Dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii;
Obţinerea sprijinului financiar acordat de Guvernul României si Uniunea Europeană,
Iniţierea dialogului cu autorităţile administraţiei publice cu sindicatele şi cu alte organizaţii, în vederea generalizării bunelor practici în domeniul sanatatii;
Susţinerea pe piaţa Româneasca a instituirii şi menţinerii unui climat echitabil, fără reglementări şi obstacole excesive şi nerezonabile în domeniul sanatatii;
Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *